Briket

River Basin Energy Nederland B.V. heeft een zeer efficiënte torrefactie(+verdichtings)technologie ontwikkeld en produceert verdichte, getorreficeerde biomassa (biokolen) die op korte termijn als alternatieve brandstof kan worden ingezet in bestaande kolencentrales en in de (chemische) industrie.

Het gebruik van biokolen in een kolencentrale vereist geen additionele investeringen in de bestaande
infrastructuur wat resulteert in een zeer kostenefficiënte verduurzaming van de energieproductie. Biokolen stelt zo energiemaatschappijen in staat hun vervuilende assets in een keer te transformeren in duurzame productie-assets enkel door het veranderen van de brandstof. Tevens bieden biokolen, als enig duurzaam alternatief, een oplossing om de basis energievoorziening (de ‘baseload’) op een duurzame wijze te garanderen. In de NEV 2015 studie wordt erkent dat grootschalige omzetting van biomassa in energie, als enige genoemde duurzame optie, een “zeer groot” belang heeft voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in Nederland. Daarbij wordt torrefactie benoemd als een
sleuteltechnologie voor de verdere verduurzaming van de energievoorziening richting 2030-2050.

Project Briket heeft als doel op semi-commerciële schaal verdichte, getorreficeerde biomassa (biokolen) te produceren om daarmee de transitie in gang te zetten, in Nederland en Europa, om op grote schaal kolen te vervangen door biokolen in bestaande elektriciteitscentrales, en daarmee kwartier te maken voor hoogwaardige toepassingen in een later stadium. Project Briket richt zich in het bijzonder op het optimaliseren van de dichtheid (reduceert logistieke kosten en CO2 uitstoot tijdens transport) en de hydrofobiciteit (“waterafstotendheid”) tijdens de verdichtingsstap (densification). RBE’s biokolen bieden de mogelijkheid de Nederlandse/wereldwijde CO2-uitstoot te reduceren, de energiehuishouding te verduurzamen tegen de laagst mogelijke kosten en aan strenge duurzaamheidscriteria te voldoen door gebruik te maken van laagwaardige houtachtige reststromen. Door vestiging van RBE in Nederland zal de aansturing, engineering, verkoop en generatie van omzet hier plaatsvinden. De haven van Rotterdam zal worden gebruikt als biocoal hub om Nederlandse en Europese eindgebruikers te kunnen voorzien. Hierdoor draagt Project Briket bij aan de ontwikkeling van kennis in Nederland en export van biocoal, wat resulteert in behoud en groei van werkgelegenheid in Nederland.