Nieuws

Building up the Future

Gepubliceerd op
17 juni 2017

De Europese Sub Group on Advanced Biofuels heeft haar eindrapport over geavanceerde biobrandstoffen gepubliceerd.

In dit  rapport Building up the Future Sub Group on Advanced Biofuels wordt de Europese Commissie ondersteund bij de uitwerking van een methodologie voor de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen. Op dit moment is er in de EU een zeer geringe productie van geavanceerde en andere hernieuwbare brandstoffen en zijn de kosten van deze brandstoffen hoger dan die van de fossiele brandstoffen die zij moeten vervangen.

De Sub Group on Advanced Biofuels van het Sustainable Transport Forum bestaat uit 32 industrie experts afkomstig uit de waardeketens biobrandstoffen en uit de luchtvaart, maritieme en zwaar transport sectoren. In de studie wordt een heldere definitie gegeven van geavanceerde biobrandstoffen, wordt een doelstelling voorgesteld voor de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen in de EU, wordt een update van de technologische status van de verschillende waardeketens gegeven en worden de kosten nauwkeurig in kaart gebracht.

De Sub Group heeft ook de voorstellen voor CO2 reductie in de transportsectoren in het kader van de Renewable Enery Directive onderzocht en komt met aanbevelingen om deze te verbeteren om hiermee een stabiel framework te creeeren voor het aangaan van miljarden aan investeringen.