Nieuws

CBBE publiceert 2de Magazine

Gepubliceerd op
6 oktober 2017

De hoogtepunten van recent biobased onderzoek en onderwijs zijn hierin gebundeld.Binnen
het CBBE bundelen acht onderwijspartners hun krachten om samen met het
bedrijfsleven professionals op te leiden voor een sterke Biobased en Circulaire
Economy. Met als een van de hoogtepunten van 2017 dat het netwerk zich
uitbreidde tot het Landelijk Biobased Kennisnetwerk. Meer dan 10 HBO’s hebben
een akkoord sloten om zich gezamenlijk in te zetten voor de biobased economie
op het gebied van onderwijs en onderzoek en ook voor valorisatie met het MKB.
En dit in nauwe samenwerking met MBO en WO. Het magazine staat vol verhalen over kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling, praktijkgericht onderzoek en innovatieprojecten. De partners laten elk hun
eigen kracht en zwaartepunt zien in de voorbeeldprojecten, onderzoekslijnen en verbinding met het onderwijs. De CBBE partners gaan graag met u in gesprek om
uw vragen rond biobased en circulaire economie te beantwoorden.