Nieuws

Dubbeloratie Junginger-Kramer

Gepubliceerd op
18 september 2017

Leerstoel: Bio-Based Economy & Sustainable energy supply systems.Op 8 september hielden Martin Junginger en
Gert Jan Kramer hun inaugurale redes 'Naar een Bio-Based Economy: tussen panacee en pandemonium' en 'De ontdekking van de toekomst'.   Deze redes werd in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de faculteit Geowetenschappen van
de Universiteit Utrecht.De redes zijn gebundeld in een boekje dat hiierbij
als bijlage is gevoegd. U kunt de oraties ook terugvinden op de website<https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-geowetenschappen/onderzoek/oraties>
van de Faculteit Geowetenschappen.