Ebbey-project

EBBEY project - Entering the Bio Based Economy

In het Ebbey zijn leermiddelen over Biobased Economy bijeengebracht die de Europese partners hebben gemaakt. Partners uit zes landen hebben samen leermiddelen ontwikkeld voor dit relatief nieuwe onderwerp. De leermiddelen zijn geschikt voor mbo in én buiten het klaslokaal.

Tussen 2013 en 2015 werkt het internationale EBBEY-team samen in dit project. Dit is mogelijk gemaakt door de steun van de Europese Commissie via het Leonardo da Vinci Levenlang Leren-programma.

  Meer informatie

  Lesmodules en -materialen

  Hieronder vind je een selectie van modules en bijbehorende materialen. Veel meer materialen zijn te vinden op de Community of Practice.

  foto Thinkstock

  Entering Biobased Economy, Open your eyes – open your mind

  Basisinformatie en achtergronden voor staf en docenten. Biobased economie is een breed begrip en het kan worden bekeken en gebruikt op verschillende manieren en onderwerpen. Belangrijkste focus voor deze factsheet is het geven van een overzicht voor het personeel en leerkrachten op scholen. Hoe kun je nieuwe ideeën, nieuwe onderwerpen, nieuwe materialen met betrekking tot biobased economy implementeren?

  Lees meer

  Wat is biobased economie eigenlijk, en hoe kan het worden gebruikt in de klaslokalen in Europa? Niet alleen studenten moeten meer weten over deze onderwerpen. Ook hun leraren hebben input nodig voor hun lessen.

  We bereidden een korte cursus voor om leerkrachten op te leiden en hen te concentreren op verschillende onderwerpen en ideeën. Het is een leidraad voor een cursus van ongeveer 1,5 tot 3 uur. Deelnemers zijn docenten en trainers uit de scholen en bedrijven die belast zijn met de de beroepsopleiding van studenten.

  Ten eerste is het belangrijk om de ideeën van iedereen te verzamelen via mind mapping. Markeer belangrijke woorden en zinnen. De volgende stap zou de invoering van dit onderwerp zijn in het onderwijs en in de schoolsystemen, met de nadruk op je eigen land, maar ook met voorbeelden uit de andere Europese landen. Een andere belangrijke aspect is de economie en het bedrijfsleven. Wat is de mening van bedrijven? Wat is de behoefte van de ondernemingen met betrekking tot BBE gerelateerde onderwerpen? Hoe ontwikkelt het onderwijs al nieuwe ideeën en concepten voor toekomstige werknemers? Het wordt aanbevolen om ondernemers uit te nodigen of om bedrijven te bezoeken en zo de discussie te beginnen

  Laatste onderdeel is het voorzien van de docenten van geschikt lesmateriaal.

  Contactinformatie

  • BilSE-Institut GmbH, Ms. Ender/ Ms. Kampf, Kerstingstr. 2, 18273 Güstrow, Germany

  Meer informatie

  Foto Thinkstock

  Projectengids voor leraren van voortgezet onderwijs

  Dit leermateriaal is een gedetailleerde handleiding voor leerkrachten die projecten willen uitvoeren met hun leerlingen met betrekking tot hernieuwbare energie. Het handboek is ontwikkeld door het National Renewable Energy Laboratory van de Verenigde Staten van Amerika.
  Het boek werd geproduceerd door een geselecteerde groep docenten en onderzoekers tussen 2003 en 2007.

  Lees meer


  Het handboek omschrijft de rol van de leraar en geeft hulp bij de planning, ontwikkeling en evaluatie van het project. Het boek richt zich op experimentele projecten die de wetenschappelijke methode aan tonen. De belangrijkste doelstellingen van het boek zijn het meer plezierig en aangenaam maken van de wetenschappelijke projecten.

  Er zijn 20 project-onderwerpen in het boek, allemaal met een andere structuur, maar allemaal met gedetailleerde uitleg en informatie:

  Voor de leraar: uitleg van methoden, de activiteiten van docenten en studenten

  • Technologiebeschrijving
  • Projectideeën
  • Pre-test voor studenten
  • Self-assessmentmaterialen voor studenten
  • Suggesties voor huiswerk en individuele werk-ideeën voor studenten

  Elk project bevat de gegevens en foto’s die nodig zijn voor het werk van de leraren evenals de benodigde materialen en apparatuur.

  Contactinformatie

  • National Renewable Energy Laboratory, USA
   Manager: Dr. Cynthia Howell
   Program coordinators: Linda Lung, Matt Kuhn

  Meer informatie

  Foto Thinkstock

  Biogas

  Studenten leren in deze modules basiskennis over biogas, biogasinstallaties, biogasproductie en duurzaamheid. De inleidende PowerPoint-presentatie kan gebruikt worden in de les. Na een korte introductie van biogas, kan vervolgd worden met het experiment over biogas.

  Lees meer

  De PowerPoint-presentatie is in het Engels en kan gemakkelijk aangepast worden aan de plaatselijke omstandigheden.

  Het is aan te bevelen dat studenten, voor ze deze presentatie zien, al iets hebben gelezen over biogas. Bijvoorbeeld: 'Biogas installaties – een bijdrage aan duurzame landbouw' . Dan is het mogelijk dat de leerlingen samen met de leraar de vragen beantwoorden.

  Deze PowerPoint is een deel van een 'drie stappen' process.

  • Eerst de studenten en de docent voor te bereiden op de PowerPoint-presentatie door al wat tekst thuis te lezen.
  • Vervolgens wordt de PowerPoint gepresenteerd in de klas.
  • Tot slot doen de studenten een experiment over de productie van biogas

  Contactinformatie

  • National Renewable Energy Laboratory, USA
   Manager: Dr. Cynthia Howell
   Program coordinators: Linda Lung, Matt Kuhn
  • Helicon Opleidingen (Green Engineering), Netherlands,
   Erik Held : e.held@helicon.nl
  • Business Development Friesland as developer of the materials, contact person Mr. Frank Hiddink (f.hiddink@bdfriesland.nl)
  • Green Academy Aarhus, Damgaards Allé 5, 8330 Beder, Denmark
   Mail: ls@ju.dk
  • Seges P/S, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, Denmark
   Mail: tsb@seges.dk

  Modules

  Materialen

  Koolzaad, foto Jan Nijman

  Biodiesel

  Biobrandstoffen zijn niet nieuw. Zo reden de eerste auto’s op een mengsel van bio-ethanol en biodiesel. Nu zijn veel bedrijven en organisaties bezig met de productie van brandstoffen uit herwinbare grondstoffen. Tegelijkertijd is de markt voor biobrandstoffen groeiende.

  Lees meer

  Biodiesel als een bijmenging of vervanging van de gangbare petro-diesel is van plantaardige of dierlijke oorsprong. Brandstoffen uit non-food gewassen, zoals stro en hout, kunnen het alternatief zijn voor de toekomst. Maar ook afval-olie van restaurantketens is niet echt afval en kan gebruikt worden voor de productie van biodiesel.

  De inleidende PowerPoint-presentatie omvat:

  • Basisinformatie over energieverbruik (statistieken)
  • Het verschil tussen fossiele brandstoffen en biobrandstoffen (CO2-neutrale brandstoffen)
  • Lijsten van de verschillende soorten biobrandstoffen
   Basis inleiding tot koolhydraatchemie
  • Productie van biodiesel en bio-ethanol, inclusief het verschil tussen 1e en 2e generatie bio-ethanol
  • Korte presentatie van een fabriek voor de productie van 2e generatie bio-ethanol. Er wordt getoond hoe door recycling van afval op verschillende manieren de hoeveelheid afval tot een minimum wordt gereduceerd

  Het experiment beoogt de student ervaren te maken in de productie van biodiesel. Van de reststroom glycerol en hout, kunnen ze aanmaakblokjes voor de barbecue maken.

  Contactinformatie

  • Helicon Opleidingen (green eniginering)
   Erik Held e.held@helicon.nl
  • Green Academy Aarhus, Lotte Skjærbæk, Damgaards Allé 5, 8330 Beder, Denmark Mail: ls@ju.dk

  Materialen

  Modules

  compost, foto Thinkstock

  Experiment Compost

  Het composteringsproces kost veel tijd. Normaal duurt het verschillende maanden om vers materiaal te composteren. In een project van ongeveer 10 weken is het voor studenten mogelijk hun eigen compostering te realiseren. Let wel dat in de normale schoolprogramma’s meestal niet voldoende tijd is voor dit experiment.

  Lees meer

  In dit experiment kan de student vier verschillende compostproeven uitvoeren in een relatief korte tijd. Elk experiment duurt ongeveer 2 uur aan praktisch werk en afhankelijk van wat de docent verwacht van de student, is er ook tijd nodig voor presenteren en beschrijven van de projecten.

  Met materialen die meestal aanwezig zijn op school en met wat spullen die overal gekocht kunnen worden, kosten deze proeven niet veel voorbereiding. Materiaal dat wordt gebruikt is zand, aarde, compost, filtreerpapier, azijn, trechters, maatcilinders, enz.

  Het eerste experiment beschrijft hoe de porositeit van de compost kan worden bepaald. Bij de uitvoering ervan meten de studenten het volume van open ruimte in het compost- of bodemmonster. Porositeit meet het gedeelte van de bodem dat wordt ingenomen door open ruimtes: poriën. Deze poriën bevatten zowel lucht als water.

  Het tweede experiment beschrijft hoe de waterbindingscapaciteit van compost kan worden vastgesteld. Hiermee bepaal je het vermogen van de grond om ook in droge perioden planten in leven te houden. Het doel van deze proef is het bepalen van de mogelijkheid van bodem of compost om vocht vast te houden gedurende drainage als gevolg van de zwaartekracht.

  Het derde experiment beschrijft de bepaling van organisch materiaal in compost. Wanneer een ovengedroogd monster van bodem of compost wordt verhit tot 500 graden, dan vervluchtigt en ontleedt het organische materiaal. Het doel van dit experiment is het bepalen van de omvang van de organische en anorganische fracties van bodem of compost.

  Het vierde experiment beschrijft hoe de bufferwerking van compost kan worden bepaald. Uitgewerkte compost heeft een neutrale pH, van 6-8. De buffercapaciteit van dit materiaal is hoog. Dat betekent dat de pH constant blijft bij toevoegen van basen of zuren. Het doel van de proef is vaststellen of toegevoegde compost een positief effect heeft op de buffercapaciteit van de bodem.

  Contactinformatie

  • Helicon Opleidingen (Green Engineering), Netherlands, Erik Held : e.held@helicon.nl

  Meer informatie

  Algen, foto Pixabay

  Experiment Kweken van Spirulina-algen

  Dit experiment is om de optimale omstandigheden voor de teelt van spirulina-algen in het water te bepalen. Sprirulina algen groeien in zout water. De optimale samenstelling van het groeimedium bestaat uit een mengsel van verschillende chemische stoffen (zouten).

  Lees meer

  De voorbereiding van dit groeimedium is een onderdeel van dit experiment. Eenmaal aanwezig in de oplossing, beginnen de algen te groeien en zich te vermenigvuldigen. Maar de snelheid van dit proces is afhankelijk van verschillende belangrijke parameters zoals temperatuur, invloed van (direct zon) licht, pH en bewegen van de oplossing.

  Het experiment begint met het kweken van een grote hoeveelheid algenconcentraat uit een flesje met startmateriaal. Vanuit deze grote hoeveelheid algenconcentraat moeten studenten hun eigen algen laten groeien. En door de juiste voorwaarden moeten ze in staat zijn om de opbrengst te optimaliseren. Wie zal de beste voorwaarden kiezen? Om de opbrengst te bepalen, zullen de studenten hun eigen fles / vaas van algen oogsten.

  Dit experiment beschrijft stap voor stap wat te doen en het beschrijft ook welke materialen nodig zijn.

  Contactinformatie

  • Helicon Opleidingen (Green Engineering), Netherlands, Erik Held : e.held@helicon.nl

  Meer informatie

  co2, foto PIxabay

  Koolstofkringloop

  Een leer-eenheid voor de koolstofkringloop in de natuur.
  Studenten leren: wat is koolstof, hoe functioneren koolstofkringlopen in de natuur en hoe vinden fotosynthese en ademhaling plaats? Studenten leren hoe menselijke activiteiten van invloed zijn op de koolstofkringloop

  Lees meer

  Contactinformatie

  • Pirita Yliaho, Vocational Education Centre Sedu, Seinajoki, Finland
   Pirita.Yliaho@sedu.fi

  Meer informatie

  hout foto Thinkstock

  Energiegehalte van verschillende boomsoorten en olie

  Een leereenheid over calorische waarde en houtbrandstof. Het omvat de basiskennis van de volgende thema’s: energie-inhoud van verschillende boomsoorten, calorische waarde, vergelijking van hout en olie.

  Lees meer

  In dit experiment worden stukken hout van hetzelfde gewicht (2 kilo) van verschillende houtsoorten gehakt. Bijvoorbeeld: berk, den, spar, esp. Het vochtpercentage moet in alle stukken hout gelijk zijn (10 %) Kies locale houtsoorten.

  Hout bevat olie. Met dit experiment kan de calorische waarde van deze olie worden vergeleken. Deze leereenheid maakt studenten duidelijk wat de relatie is tussen hout en de calorische waarde ervan.

  Contactinformatie

  • Pirita Yliaho, Vocational Education Centre Sedu, Seinajoki, Finland
   Pirita.Yliaho@sedu.fi

  Meer informatie

  windmolen, foto Thinkstock

  Introductie van windenergie

  Dit leermateriaal is een Prezi-bestand over windenergie. De presentatie belicht in het kort de belangrijkste zaken rond wind en windenergie. Het toont enkele bronnen van windenergie.

  Lees meer

  De student krijgt een introductie van het onderwerp en kan beginnen om nadere informatie te verzamelen.

  De leerkracht kan dit gebruiken in de klas bij het begin van de module windenergie en zo de belangrijkste aspecten te benoemen.
  De student kan het gebruiken voor individueel leren .

  De presentatie en de leerinhoud vragen geen voorbereiding. Het kan gebruikt worden – afhankelijk van het niveau van de student en zijn voorkennis – voor 1-3 lessen.

  Contactinformatie

  • Agricultural Vocational Centre of Central-Hungary, Dr. Vári Anikó, Budapest, Maglódi út 4/b. E-mail: vari.aniko@kaszk.hu

  Meer informatie