Compost, foto: Upcycling Gemert BV

Nieuws

Eerste biologische warmtecentrale geopend door minister Kamp

Gepubliceerd op
14 september 2016

Op maandag 12 september verrichte Minister Kamp van Economische Zaken de feestelijke opening van Upcycling Gemert. Dit bedrijf verwerkt de champost van de naastgelegen champignonkwekerij in warmte en waardevolle mest- of brandstoffen. De installatie bespaart jaarlijks 4,5 miljoen m3 aardgas.

Minister Kamp was enthousiast over het nieuwe proces: ‘Upcycling loopt met deze wereldwijd unieke innovatie voorop in de energietransitie. De technologie past bij de ambitie van het kabinet om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en afvalstromen om te zetten in nieuwe grondstoffen en energie. Dat is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023, de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen vertegenwoordigd. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven. Upcycling laat zien hoe we die kansen kunnen verzilveren.’

Champignonkwekerij Gemert produceert jaarlijks maar liefst vijf miljoen kilogram champignons. De kweekresten van deze champignons vormen natte biomassa, zogenoemde champost. Deze champost wordt door Upcycling verwerkt tot warmte en waardevolle mest- of brandstoffen. Upcycling voorziet de eigen champignonkwekerij vervolgens van warmte en heeft daarnaast ruimte voor het leveren van energie aan omliggende tuinders. Hiermee kan het verbruik van één miljoen kubieke meter aardgas jaarlijks worden vervangen. De verbrandingswaarde van het eindproduct in een bio-energiecentrale is daarnaast nog eens 3,5 miljoen kubieke meter aardgas waard. Het proces is niet alleen interessant voor het afval van champignons. Ook andere biomassastromen, zoals rioolslib en dierlijke mest kunnen hiervoor worden ingezet.

Vanuit de nationale pers is veel belangstelling voor het nieuwe proces. Hieronder vindt u een selectie van reportages:

Vanuit TKI-BBE is één miljoen euro bijgedragen aan het project.