Nieuws

Effect Molares® op biogas opbrengst bij co-vergisting

Gepubliceerd op
29 september 2017

Dit onderzoek is in opdracht van Belo Groep BV uitgevoerd door de Stichting Wageningen Research (WR),
business unit AGV, in het kader van het project ACRRES-vergisting.

Bij co-vergisting van moeilijk verteerbare producten, zoals uitgegroeid weidegras en natuurgras leveren deze producten een (te) lage biogasproductie. Daarnaast geven dergelijke producten vaak problemen in de invoer en in de vergister zelf. Problemen worden veroorzaakt door de lengte en de taaiheid van het gewas. Drijflagen kunnen snel ontstaan en zijn hardnekkig en geven problemen bij het roeren in de vergister. In ernstige gevallen kan de vergister vol raken met niet te roeren vezelig materiaal en moet de vergister leeg geschept worden. Door deze moeilijk verteerbare producten een voorbehandeling te geven wordt getracht de gasopbrengst te verhogen en de problemen in de invoer en in de vergister te voorkomen of te minimaliseren. Er zijn verschillende voorbehandelmethoden mogelijk. In dit onderzoek werd de MolaresĀ® als voorbehandelmethode getest. Belo Groep BV heeft de Molares ontwikkeld. Deze machine heeft een snel draaiende rotor met 8 klepels die de co-producten zwaar kneust en deels verkleint. Door deze bewerking is de verwachting dat de biogasopbrengst wordt verhoogd en dat er minder problemen bij de invoer en in de vergister zullen zijn. Door ook deze producten in te kunnen zetten bij co-vergisters kan er ook duurzame groene energie geproduceerd worden van producten die tot nu toe niet of marginaal gebruikt worden als coproduct. Dit kan het rendement van de vergister verhogen. Het zijn ook producten die niet concurreren met de voedselproductie. Producten als natuurgras en (te lang) weidegras kunnen op de deze manier nuttig ingezet worden. Op deze manier kan ook meegewerkt worden aan de doelstelling die Nederland heeft om haar energiegebruik te vergroenen en minder afhankelijk te zijn van fossiele energie. Tevens wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. In opdracht van Belo Groep BV te Linschoten heeft ACRRES in haar onderzoeksvergister aan de Runderweg te Lelystad de effecten van de Molares onderzocht. Het onderzoek richtte zich op de praktische toepasbaarheid, het verschil in biogasproductie en de energiebehoefte van de Molares.