Energietransitiemodel

Energietransitiemodel

Quintel Intelligence heeft samen met GasTerra en andere partners onderwijsprogramma’s over energietransitie ontwikkeld die gebruik maken van het Energietransitiemodel (ETM). Het ETM wordt steeds meer gebruikt door onderwijsinstellingen. Op het voorgezet onderwijs kunnen leerlingen op allerlei manieren met het thema energie aan de slag. De programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met of door professionals in het onderwijs.