Compost, foto: Upcycling Gemert BV

Nieuws

Feestelijke opening Upcycling Gemert BV

Gepubliceerd op
15 juli 2016

Op 12 september verricht Henk Kamp, minister van Economische Zaken, de officiële opening van Upcycling Gemert BV. U bent van harte uitgenodigd deze opening bij te wonen.

Upcycling Gemert verwerkt de champost van de
naastgelegen champignonkwekerij in warmte en waardevolle mest- of brandstoffen. De installatie bespaart jaarlijks 4,5 miljoen m3 aardgas. Het nieuwe proces, dat is ontwikkeld met steun van TKI-BBE/Topsector Energie, is niet alleen interessant voor champost. In principe kunnen alle natte biomassastromen op deze manier tot waarde worden gebracht. Tijdens de opening geven verschillende sprekers hun visie op de mogelijkheden.

U vindt hier de uitnodiging en het programma. We
ontvangen graag voor 5 september uw aanmelding via http://tinyurl.com/upcyclinggemert.


(Bron foto: Upcycling Gemert BV)