Suikerbiet

Nieuws

Fles van suikerbieten

Gepubliceerd op
16 januari 2017

Technisch is vervanging van fossiele door hernieuwbare grondstoffen steeds makkelijker. Wageningen University & Research werkt op multidisciplinaire wijze met bedrijven aan de overgang van fossiele naar groene bronnen. Dat loopt van het identificeren en leren toepassen van nieuwe materialen en processen tot het ontwikkelen van een keten en onderzoek naar sociale en economische aspecten van deze omschakeling.

Zo werken Wageningse onderzoekers met suikerproducenten en chemiebedrijven aan het gebruik van suikerrijke biomassa voor onder meer plastics, lijmen, coatings en cosmetica. Van het restant van suikerbieten kan bijvoorbeeld stevig, flexibel en watervast bioplastic gemaakt worden. Van dit plastic kunnen onder meer flessen gemaakt worden, die de plaats overnemen van de op aardolie gebaseerde petfles.

Jacco van Haveren, programmamanager biobased chemicaliën bij Wageningen University & Research, legt in bijgaande video uit hoe dat werkt.

Suikerquotum

Met ingang van dit jaar heeft Europa het suikerquotum afgeschaft. Net als bij melk is er geen productieplafond meer. Nog onduidelijk is hoe de suikerbietprijs en de suikerbietproductie hierop gaan reageren. Maar het kan kansen bieden voor bioplastics op basis van suikers, zoals fles van suikerbietenpulp. Als het areaal suikerbieten groeit, komt er in potentie meer ruimte voor gebruik van bouwstenen uit suikerbiet in de chemie. Maar de Europese suikermarkt zou ook met een overschot suiker te maken kunnen krijgen, waardoor voor sommige akkerbouwers de prijs voor suikerbieten te laag wordt voor een rendabele teelt. Dat kan de ontwikkelingen in de chemie bij het vervangen van fossiele door hernieuwbare grondstoffen remmen.

Beleid

Via subsidies stimuleert de Nederlandse overheid wel de productie van duurzame energie, maar niet de productie van materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen. ‘Het Nederlandse beleid is erg gericht op het halen van het Energieakkoord’, zegt Harriëtte Bos, onderzoeker biobased producten bij Wageningen University & Research. Een publicatie van Bos en collega’s (2011) laat al zien dat er voor de chemie kansen liggen op verminderingen van CO2-uitstoot door overschakeling van op aardolie gebaseerde grondstoffen naar suikers als grondstof. In 2014 zette ze met collega’s gewassen, processen en beleid op een rij over suiker als grondstof voor de Nederlandse chemische industrie.

Bioraffinage

Wageningen University & Research doet veel onderzoek naar biobased producten op basis van bioraffinage: het benutten van ingrediënten uit biomassa voor producten en energie. Bijvoorbeeld naar algen als voeding voor mens en dier. Of wat te denken van het onderzoek naar paardenbloem voor rubber?

Online onderwijs

Wil je je kennis over biobased onderwerpen vergroten? Wageningen heeft vijf gratis en flexibel te volgen Engelstalige MOOC’s (Massive Open Online Courses) ontwikkeld. Samen vormen ze de MicroMaster Biobased Sciences. Dit online onderwijs is ook te volgen als opmaat naar en onderdeel van de reguliere master Biobased Sciences, die start in 2018.