Goedkopere pyrolyseolie

Alucha werkt aan de ontwikkeling van pyrolyse technologie, het REFILLS proces, dat gebruik maakt van een afvalstroom uit de papierindustrie (papier-slib). Het Alucha proces heeft als doel pyrolyse-olie te produceren, maar ook om de mineralen in het papierslib weer geschikt te maken als hoogwaardige grondstof voor de papierindustrie.

De anorganische fractie uit het proces krijgt hierdoor een economische waarde, waarvoor de pyrolyse-olie voor een veel lagere prijs afgezet kan worden dan olie die geproduceerd wordt uit hout.

Een belangrijke drijfveer voor de papierindustrie om de mineralen te willen recyclen is de reductie van hun CO2 footprint. De pyrolyse olie kan fossiele brandstof vervangen en de CO2 emissies behorende bij de winning, productie en transport van de mineralen kunnen voorkomen worden.

Het doel van het project is om op pilot schaal de technologie te demonstreren die papierslib omzet in een pyrolyse-olie geschikt voor verbranding in een ketel en een mineraal dat weer ingezet kan worden t.b.v. papierproductie. Na dit project moet de technologie ver genoeg ontwikkeld zijn om tot een demonstratie op commerciƫle schaal over te gaan. Deze demonstratie staat gepland bij een van de installaties van SCA.