Nieuws

Green Deal Groencertificaten van meerwaarde voor producenten

Gepubliceerd op
15 maart 2017

Vergroening van het grondstoffengebruik is een belangrijke doelstelling van het Nederlandse beleid gericht op een circulaire economie. De Green Deal Groencertificaten staat voor afspraken om in Nederland zo veel mogelijk over te schakelen op toepassing van herbruikbare grondstoffen. De VNCI juicht deze ontwikkeling toe.

Lees verder in bijgaand artikel van Chemie Magazine.