Horizon 2020

Nieuws

Infomiddag Horizon 2020 Societal Challenge 2

Gepubliceerd op
8 oktober 2015
Op 5 november 2015 organiseert RVO.nl een infomiddag over de nieuwe calls 2016 en 2017 van het Horizon 2020 werkprogramma op het thema “Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy (SC2)”.

Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld met als doel de concurrentiekracht van Europa te vergroten. Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa en daarbuiten spelen.

Met het tweede werkprogramma van SC2 wil de EU door middel van een viertal calls bijdragen aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen:

•Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chains (SFS)
•Blue Growth – Demonstrating an ocean of opportunities (BG)
•Rural Renaissance – Fostering innovation and business opportunities (RR)
•Bio-based innovation for sustainable goods and services – Supporting the development of a European Bioeconomy (BB)

U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom voor de inschrijving en de ontvangst met koffie en thee in het Vechthuis te Utrecht. Om 14.00 uur start het programma. Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn. De bijeenkomst zal om 16.15 uur worden afgesloten met een netwerkborrel.

Half oktober zal het nieuwe werkprogramma officieel worden gepubliceerd. Een pre-publicatie kunt u vinden op de website van de EU.

Concept programma
Het concept programma geeft u een indruk van de inhoud van de infomiddag.


13:30 – 14:00Inloop en registratie
14:00 – 14:15Welkom (Ministerie van EZ)
14:15 – 14:35 Nieuwe werkprogramma en de calls 2016-2017 – wat, voor wie en waarom
14:35 – 15:00H2020 en het bedrijfsleven: Fast track to Innovation en het MKB instrument
15:00 – 15:30 Praktijkervaring
15:30 – 16:15 Ruimte voor pitch van project ideeën*
16:15 – Netwerkborrel
* U kunt zich hier vooraf voor aanmelden via het registratieformulier

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan deze infomiddag? Meld u dan aan via het online registratieformulier.
Deadline voor aanmelding is maandag 2 november 2015 om 17:00 uur. Deelname is gratis.


Met vriendelijke groet,

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Directie Agro en Natuur Kennis (Ministerie van Economische Zaken)

Team IRIS
Internationale Programma’s
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL| Den Haag
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag
........................................................................................
T 088 602 4210
E teamiris@rvo.nl
I http://www.rvo.nl/horizon2020