Nieuws

Innovatie- en kennisagenda Gas 2016 en nieuwe techniek ECN biogas

Gepubliceerd op
15 september 2015
Gas is belangrijk voor Nederland. Het ‘voedt’ ons energiesysteem, bijvoorbeeld door de levering van warmte in huishoudens en brandstof voor elektriciteitscentrales. Ook voedt gas als grondstof de chemische industrie. Door onze gaspositie is de kennis over gas in al haar facetten sterk ontwikkeld. De gasindustrie, de BV Nederland en de overheid varen hier wel bij. De sterke positie van gas is de basis van de Innovatie- en Kennisagenda Gas 2016-2019. Gas bevindt zich echter ook in een spagaat. In het maatschappelijk debat heeft gas tegenwoordig een negatief imago door onder andere de aardbevingen in Groningen, de weerstand tegen schaliegas en de crisis in Oekraïne. Ook is de concurrentiepositie van gas op de elektriciteitsmarkt momenteel zwak. Er liggen echter veel kansen om de transitie naar een duurzaam energiesysteem mét gas te maken met als randvoorwaarden betaalbaarheid en betrouwbaarheid door te valoriseren op en te blijven werken aan de positie die we nu hebben. Daar gaat deze Innovatie- en Kennisagenda voor de periode 2016-2019 over: innoveren om die kansen te realiseren!