still video civ T&U module Biobased

Kennisclips Biobased

Met meer dan twintig kennisclips brengt het CIV Tuinbouw en Uitgangsmaterialen de virtuele onderzoeker in de klas. Voor de module Biobased zijn er clips over kringlopen en inhoudsstoffen.

Publicaties

Ondernemen volgens de Biobased principes wordt steeds belangrijker. Ondernemers zoeken naar mogelijkheden om meer te doen met hun producten: het gebruik van reststromen en inhoudsstoffen. In het keuzedeel Toepassing van Biobased principes in de Tuinbouw, dat ontwikkeld is door het CIV Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, leert een mbo-student innovatief te denken.

Innovatie

Innovatie is belangrijk, want je kunt vaak meer verdienen als je het productieproces slimmer aanpakt. Wat zijn bijvoorbeeld de materialen die overblijven van een teelt? Kun je de reststromen ergens anders voor gebruiken? Zie je kans voor het ontstaan voor een nieuw extra product als je reststromen (bijvoorbeeld warmte en tomaten) combineert?

Aanvulling

Studenten leren dat je het productieproces op een andere manier kunt bekijken. De lesstof in deze module sluit aan op de bedrijfseconomische basiskennis van de huidige opleiding. Het is een waardevolle aanvulling op de opleidingen vak expert binnen het dossier: Agro product, handel en technologie.

Kennisclips

In aansluiting op de ontwikkelde lesmodulen van het CIV T&U zijn in een samenwerking tussen Wageningen UR, het Ontwikkelcentrum en het CIV T&U meer dan twintig kennisclips ontwikkeld. Een deel van die kennisclips sluit aan bij de module Biobased. Ton Baltissen, onderzoeker bij PPO Wageningen UR, legt in een aantal clips uit hoe kringlopen in elkaar zitten. En hij maakt duidelijk wat je kunt doen met inhoudsstoffen.