MCFA-productie uit voedselresten

ChainCraft ontwikkelt mengcultuurfermentatie technologieën om tweede generatie grondstoffen om te zetten in hoogwaardige producten in de farma, food, feed en chemie & materialen sectoren. Daarmee streeft zij er naar een bijdrage te leveren aan de transitie van het fossiele naar het biobased en circulaire tijdperk.

Het eerste proces wat ChainCraft heeft ontwikkeld is haar zogenaamde ketenverlengingstechnologie waarmee organisch reststromen of afval kunnen worden omgezet in middellange vetzuurketens (MCFA). Dit proces is inmiddels succesvol opgeschaald tot pilot schaal en klaar om verder te worden opgeschaald naar demonstratieschaal.

In de petrochemische industrie worden vetzuren (in de petrochemie ook wel carbonzuren genoemd) geproduceerd via de zogenaamde Oxo-chemie. Ethyleen, propyleen, butaan en andere olefines worden geconverteerd naar vetzuren, alcoholen en esters via reactie met syngas. Deze conversies vinden plaats onder hoge druk en hoge temperatuur en zijn dan ook zeer energie-intensief. De vetzuren die ChainCraft vervaardigt zijn chemische gezien gelijk aan de vetzuren die in de Oxo-chemie worden geproduceerd. Het fermentatieproces van ChainCraft vind echter plaats onder zeer milde procescondities (atmosferische druk en 30 tot 55 graden Celsius). Tevens maakt ChainCraft deze vetzuren uit een tweede generatie grondstof. De mildere procescondities en duurzamere grondstof leiden dan ook tot een significantie reductie in energieverbruik én broeikasgasemissies voor de productie van vetzuren via ChainCraft proces in vergelijking met vetzuren uit de petrochemie.

Het voornaamste doel van het project is het realiseren van een demonstratiefabriek waarmee de technologische en economische potentie van ChainCraft’s proces kan worden aangetoond. Hiermee wordt een energie-efficiëntere en duurzamere route voor de productie van MCFA uit voedselresten wordt gedemonstreerd in vergelijking tot MCFA vervaardigt binnen de petrochemische industrie.