Nieuws

Macroeconomic Outlook of sustainable energy and biorenewables innovations report

Gepubliceerd op
9 maart 2016

Hernieuwbare grondstoffen vervullen een sleutelrol bij het bereiken van de doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen. Industrie en overheid moeten de handen ineen slaan voor investeringen in technologie ontwikkeling voor bioenergie en nieuwe materialen. Investeringen in bioraffinage voor omzetting van biomassa vormen een essentieel onderdeel hiervan. Daarbij moet verder gewerkt worden aan globale geaccepteerde duurzaamheidscriteria voor het gebruik van biomassa. Aldus de conclusies en aanbevelingen van de outlook.

High-tech Global Scenario

De resultaten bevestigen de conclusies van eerdere onderzoeken dat de doelstelling van 40% reductie GHG in 2030 niet gehaald worden bij het huidige beleid! Er zijn meer acties en maatregelen nodig. Een scenario waarbij ingezet wordt op hoge mate van technologie ontwikkeling en open (global) markten laat het beste resultaat zien.

Duurzame biobrandstoffen worden concurrerend, ondersteunt de chemische sector, zorgt voor nieuwe werkgelegenheid en voegt 1 Biljoen euro toe aan het BNP elk jaar tot 2030, en voor meerdere biljoenen in de daarop volgende jaren. Biomassa is nodig om de reductiedoelstelling te halen en zal 50-60% van de hernieuwbare energie mix uitmaken, naast wind- en zonne-energie en CO2-opslag. De lage olie prijzen bemoeilijken de transitie en vragen om meer maatregelen maar ook dan is het “high-tech global scenario” significant goedkoper.