Monovergisting wordt veelzijdig

Sinds mei 2015 is Landbouwbedrijf Groene Woud houder van een SDE+ 2014-beschikking van 1 miljoen m3 a.e. uit mono-vergisting van 40.000 ton rundveemest, en wil hiermee hét voorbeeldproject voor mono-vergisting van verse mest met productie van groen gas worden.

Mono-vergisting van rundveemest op deze regionale schaalgrootte is nieuw voor Nederland. Het doel van dit project is het demonstreren van een geïntegreerd concept voor mono-mestvergisting en –verwerking, waarbij kosteneffectief opereren voorop staat. Deze demonstratie dient te bewijzen dat het SDE+-tarief voor mono-vergisting van mest met groen gas productie kan dalen tot uiterlijk fase 5 (0,08 euro per kW)