Nieuws

Nieuw kenniscentrum Hanzehogeschool Groningen specialiseert zich op het gebied van Biobased Economy

Gepubliceerd op
16 mei 2016

De Hanzehogeschool Groningen start nog dit studiejaar met het kenniscentrum Biobased Economy. Binnen dit zesde kenniscentrum van de hogeschool wordt praktijkgericht onderzoek gedaan op het gebied van transitie naar een duurzame bio-economie door lectoren, promovendi, docenten, studenten en externe deskundigen.

De Hanzehogeschool Groningen werkt nauw samen met het MKB en grote bedrijven om nieuwe biobased producten, processen en bedrijvigheid te ontwikkelen, zoals dat momenteel met succes binnen de Health Hub Roden gedaan wordt. Daarnaast is aan het nieuwe kenniscentrum de Zernike Advanced Processing (ZAP) faciliteit verbonden. Dit is een leer-werk omgeving waar toegepast onderzoek en onderwijs wordt uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven, de regionale opleidingscentra als Noorderpoort en Alfa-college en de Rijksuniversiteit.