Nieuws

Nieuwe fabriek voor productie NEO-alginaat

Gepubliceerd op
17 november 2016

De productielocaties van FrieslandCampina in Borculo en Lochem gaan eind 2017 hun restwater rechtstreeks leveren aan waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap investeert 11 miljoen euro in de bouw van een Nereda zuiveringsinstallatie in Zutphen om uit dit restwater de grondstof NEO-alginaat te kunnen winnen.

NEO-alginaat is een duurzame grondstof met een aantal bijzondere eigenschappen. Het kan water vasthouden maar ook afstoten. Dit biedt verschillende mogelijkheden voor toepassing in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw, de papierindustrie en de bouwsector. Tot nu toe wordt alginaat gewonnen uit zeewier in China. Het wordt daarom beperkt gebruikt in onder meer de medische wereld (mal van kunstgebitten, alginaatpleisters en hoestdrank).

Waterschap Rijn en IJssel doet samen met Royal HaskoningDHV, TU Delft, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en waterschap Vallei en Veluwe al enkele jaren intensief onderzoek naar de winning, productie en toepassing van NEO-alginaat. Het onderzoek is mede gefinancierd door het TKI BBE en vanuit de DEI regeling.