still, YouTube video

Nieuws

Nieuwe publicaties over een circulaire economie

Gepubliceerd op
5 februari 2018

In de Kennisbank zijn een aantal nieuwe rapporten over een circulaire economie opgenomen.

Met het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ schetst het kabinet zijn plannen voor de transitie naar de circulaire economie. Om te kunnen volgen of die transitie op koers ligt, is een monitoringssysteem nodig; in dit rapport doen we daar een voorstel voor. Het monitoringssysteem brengt in beeld ‘wat we willen weten, en wat we nu al kunnen meten’.

Transitie agenda's

In het regeerakkoord is afgesproken dat het Kabinet de afspraken uit het Rijksbrede Programma circulaire economie en de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord als onderdeel van de klimaatopgave zal uitvoeren om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.
Deze Kamerbrief biedt de vijf transitieagenda’s aan, die zijn
afgesproken in het Grondstoffenakkoord.
Circulair verbouwen

Waarom dit e-book over circulair (ver)bouwen? Modulair. Adaptief.Biobased. Flexibel. Het zijn termen die je in de bouwwereld steeds vaker hoort. We staan aan het begin van een nieuwe manier van bouwen en ontwerpen: van lineair naar circulair. Simpel gezegd betekent circulair bouwen: bouwen op de LEGO-manier. Vanaf het begin denk je na over hoe je onderdelen van een gebouw in elkaar schuiven, zodat je ze aan het einde van de rit weer uit elkaar kan halen. Om ze te hergebruiken of terug te geven aan de natuur. En dus niet: naar de afvalstortplaats (‘lineair’).


(Bron foto: Shutterstock)