Nieuws

Nieuwe publicaties over winning waardevolle grondstoffen uit afvalwater en zuiveringsslib

Gepubliceerd op
20 januari 2016
Waterschappen zijn steeds beter in staat om naast waardevolle grondstoffen uit afvalwater en zuiveringsslib te winnen. Het gaat daarbij onder meer om alginaat, fosfaat, cellulose, bioplastics, biocomposieten, stikstof en organische stof.