Nieuwe scheikunde: Groene chemie

Voorbeeldlesmateriaal voor het vak scheikunde voor 5 havo/vwo. Wat is groene chemie en wat betekent groene chemie bij de keuze van een productiemethode? Welke aspecten zijn dan van belang en hoe weeg je die tegen elkaar af?