Nieuws

Nova-Institut: Hoe geven we inhoud aan de volgende fase van de Europese Biobased Economie

Gepubliceerd op
18 februari 2016
Het idee van het creëren van een biogebaseerde economie is spannend voor de materiële sector: het belooft nieuwe chemische stoffen, bouwstenen en polymeren met nieuwe functionaliteiten; de ontwikkeling van nieuwe technologieën, processen zoals industriële biotechnologie; om oplossingen te leveren voor groene en duurzame chemie en circulaire economie. Het is verondersteld te helpen bij het verzachten van de gevolgen van de klimaatverandering via de vervanging van petrochemische producten door materialen met lagere broeikasgasemissies. Het kan nieuwe zakelijke kansen scheppen, investeringen en werkgelegenheid in plattelandsgebieden, bevordering van de regionale ontwikkeling en ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen. En tot slot het hele gebruik van biomassa kan worden geoptimaliseerd door nieuwe Bioraffinage concepten.