Nieuws

Olie uit biomassa bijmengen in benzine, diesel en kerosine

Gepubliceerd op
22 juni 2016

In een door TKI-BBE gefinancierd project ontwikkelt BTG Biomass Technology Group een proces waarmee de, uit biomassa afkomstige, pyrolyse-olie geschikt wordt gemaakt voor gebruik in transportbrandstoffen als benzine, diesel en kerosine.

Als biomassa onder zuurstofloze omstandigheden tot hoge temperaturen wordt verhit, ontstaat pyrolyseolie. Deze vloeistof wordt gebruikt voor de productie van groene elektriciteit en warmte. De olie is tot nu toe nog niet goed te gebruiken als transportbrandstof zoals benzine, diesel en kerosine.

Bijmengen in bestaande brandstoffen

In het project ontwikkelt BTG Biomass Technology Group (BTG), samen met katalysatorfabrikant Johnson Matthey en de Rijksuniversiteit Groningen, een proces en een katalysator om de zuurstof in de pyrolyseolie te verwijderen. Daarmee wordt het eindproduct geschikt gemaakt voor bijmenging in bestaande transportbrandstoffen. Robbie Venderbosch is projectleider bij BTG: “Met de juiste mix van katalysatoren en procescondities zijn we in staat een volledig ‘groene’ transportbrandstof te ontwikkelen. Op dit moment moet na duizend uur de katalysator worden vervangen en dat is te kort. Wij mikken binnen dit TKI-project op een proces en een toepassing waarin de katalysatoren langer actief blijven.”

Bestaande infrastructuur gebruiken

De ontstane brandstoffen kunnen direct worden bijgemengd bij benzine, diesel of kerosine. Venderbosch: “Op die manier kunnen onze brandstoffen gedistribueerd worden via de huidige infrastructuur. We verwachten dat dit de marktintroductie aanzienlijk kan versnellen.”
BTG verwacht eind 2018 een eerste demonstratieproject te kunnen opzetten waarin op grotere schaal pyrolyseolie wordt omgezet in een transportbrandstof.
De omschakeling naar een biobased economy is vanuit het oogpunt van duurzaamheid een noodzaak. Tegelijkertijd biedt deze omschakeling belangrijke economische kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Topsectoren Agri & Food, Chemie en Energie geven via de Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) richting aan de onderzoeksagenda en bieden bedrijven financiële steun bij onderzoeksprojecten.