Netwerkdag TKI BBE

Nieuws

Ondernemers inspireren elkaar op netwerkdag TKI BBE

Gepubliceerd op
29 januari 2016

Op woensdag 27 januari kwamen ruim zestig ondernemers naar de tweede netwerkbijeenkomst van TKI BBE en RVO. Ze presenteerden er de voortgang van lopende projecten en de opzet van nieuwe projecten. Daarnaast presenteerde RVO een overzicht van de regelingen waar ondernemers met een innovatief BBE-idee gebruik van kunnen maken.

Dialoog energierapport en visie biomassa 2030

Ed Buddenbaum en Karin Weustink van het ministerie van EZ gaven een toelichting op twee zeer recent verschenen beleidsvisies het Energierapport en de beleidsvisie biomassa 2030. Beide beleidsnota’s zullen komende maand met bedrijfsleven en maatschappelijke partijen worden besproken.

Regelingen 2016

Freek Smedema, secretaris van TKI BBE, gaf een update van de regelingen vanuit de Topsector Energie die interessant zijn voor BBE-projecten. Naar verwachting openen de regelingen begin 1 april en bieden ruimte voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie, demonstratie energie innovatie en BBEG Innovatie.

WKK

In één van de presentaties lichtte Jan Oltvoort van KARA Energy Systems zijn project toe waarin een WKK voor laagwaardige biomassa wordt ontwikkeld: ‘De grote uitdagingen zitten in het hoge zand-en asgehalte, de verhoogde corrosie doordat laagwaardige biomassa veel zouten bevat, de verhoogde emissies van stof en NOx. Toch is het gebruik van laagwaardige biomassa interessant: het is schoon, goedkoop en kan, door de wisselende stromen, jaarrond worden gebruikt.’ In het project wordt onderzocht hoe de stadsverwarming van Ede uitgebreid kan worden met een WKK voor laagwaardige biomassa. Over twee a drie jaar zou de ketel gerealiseerd moeten worden.

Suikerbiet multi-inzetbaar

Hans van Klink van DSD vertelde over zijn project ‘CHEMBEET: Biofuels and green chemicals from sugar beet through direct processing’. De projectpartners werken aan een demoplant waarin jaarrond organisch materiaal wordt verwerkt. Gestart wordt met suikerbieten, aangevuld met restproducten uit voedselverwerkende industrie. Van Klink: ‘Suikerbieten vormen niet alleen een uitstekende grondstof voor suiker, maar ook voor bouwstenen voor biobrandstoffen en tal van chemische bouwstoffen.’

Rijden op pyrolyse-olie

Pyrolyse-olie wordt gemaakt uit biomassa, maar omdat het zuur is en minder energie bevat dan bijvoorbeeld diesel, is het niet zonder meer te gebruiken als transportbrandstof. In een BBE-project willen BTG en Johnson Matthey Plc een procedé ontwikkelen waarbij pyrolyse-olie zodanig wordt behandeld dat er een bio-transportbrandstof ontstaat.

Mest in plaats van veen

Jiffy, AgriValid en VLAKO werken samen aan een methode om veen in teeltsubstraten te vervangen door vezels uit koeienmest. In het project wordt een energiezuinige installatie ontworpen en gebouwd die 8.000 ton vezels per jaar kan produceren.