Nieuws

PHARIO: bioplastics uit rioolslib

Gepubliceerd op
1 mei 2017

De Nederlandse waterschappen werken hard aan het terugwinnen van grondstoffen uit rioolwaterzuiveringen.

Dat gebeurt in het kader van een Green Deal Grondstoffen die de waterschappen en het Rijk in november 2014 sloten. De ambities op dit gebied zijn in januari 2017 nog eens vastgelegd in het nationale Grondstoffenakkoord dat mede werd ondertekend door de Unie van Waterschappen. Waar dit harde werken toe kan leiden, laat het PHARIO-project (PHA uit RIOolwater) goed zien. In dit project is in de praktijk aangetoond dat actief slib uit rioolwaterzuiveringen kan worden ingezet als grondstof voor de productie van PHA, een hoogwaardige kwaliteit biologisch afbreekbaar én biobased plastic. PHA is een bijzonder bioplastic, omdat het relatief snel afbreekt in een waterig milieu. Deze eigenschap maakt het zeer interessant voor het bestrijden van microplastics in oppervlaktewater, de zogenoemde plastic soup. Daarmee dragen de waterschappen zelf ook bij aan een goede oppervlaktewaterkwaliteit, waar zij medeverantwoordelijk voor zijn. De milieu-impact van PHA-plastic uit actief slib is fors lager dan plastics van petrochemische oorsprong en zelfs lager dan vergelijkbare bioplastics die nu op de markt aanwezig zijn. PHA bioplastic gemaakt uit actief slib concurreert bovendien niet met de voedselketen. Het huidige PHA bioplastic, afkomstig van landbouwproducten, doet dat wel.