Nieuws

Presentaties TKI achterban beraad

Gepubliceerd op
1 november 2017

Op 19 oktober vond de najaarseditie van het TKI-Beraad plaats, de bijeenkomst waarin bedrijven en kennisinstellingen elkaar informeren over de voortgang in hun projecten en waarin ze worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in het BBE-werkveld. Een groot deel van de gehouden presentaties is hier in te zien. Oud-minister Cees Veerman is als voorzitter toegetreden tot de Raad van Toezicht van TKI-BBE.