Nieuws

Producten uit organische reststromen

Gepubliceerd op
18 mei 2017

Het BVOR heeft de marktcijfers voor producten uit organische reststromen in 2016 op een rij gezet.

De BVOR onderzoekt jaarlijks in een enquête tot welke producten haar leden organische reststromen opwerken en hoe de afzetmarkt voor deze producten eruit ziet. BVOR-leden verwerken met elkaar ruim 75 procent van het vrijkomende volume groenafval en gft-afval. Door vergelijking van de enquête-gegevens met cijfers van onder meer het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen ontstaat een beeld voor de totale markt. De focus ligt hierbij op producten uit groen- en gft-afval.