Nieuws

Project Bioforever omzetting hout naar chemicaliën

Gepubliceerd op
5 september 2016

Bioforever start in september 2016 met een project voor de toepassing van houtachtige biomassa aan chemische bouwstenen. Het project heeft een looptijd van 3 jaar.

BIOFOREVER (BIO-basedproductsfromFORestry via Economically Viable European Routes) is een consortium onder leiding van DSM van veertien Europese bedrijven. In december 2015 werd subsidie aangevraagd vanuit het Horizon 2020 programma. Het voorstel werd in april 2016 goedgekeurd door de Bio Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), een samenwerking tussen de Euopese Unie en het Bio-based Industries Consortium.

De partijen in het consortium houden zich bezig met het omzetten van zogenoemde tweede generatie biomassa (vooral houtachtige biomassa, dus geen voedsel) in bouwstenen voor de chemie en brandstoffen. Het streven van Bioforever is om op industriële schaal de haalbaarheid aan te tonen van het toevoegen van diverse nieuwe waardeketens uit lignocellulose-houdende biomassa aan chemische bouwstenen zoals butanol, ethanol, 2,5-furaandicarbonzuur (FDCA).

Miljoenen

Het project omvat een aantal pre-behandelingen en omzettingstechnologieën. Ook wordt gekeken naar commerciële routes om daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven aan de meest veelbelovende waardeketens. Zo wordt op basis van de resultaten een aantal blauwdrukken gemaakt voor het bouwen van een installatie en wordt een exploitatieopzet voor zo’n fabriek gemaakt. Ook zijn in het project partners betrokken die de verwaarding van bijproducten onderzoeken. Uiteindelijk zal blijken of het mogelijk is om te komen tot economisch rendabele productie van biologische producten uit een scala van houtachtige biomassa.

De bedrijven doen het onderzoek vooral op hun eigen locatie en delen de resultaten met elkaar. Het totale budget voor de ontwikkeling van deze bio-raffinage-industrie bedraagt 16,2 miljoen euro en BBI JU heeft 9,9 miljoen euro bijgedragen.