Nieuws

Routekaart Chemie

Gepubliceerd op
6 juni 2017

'Qua afstand zijn we goed op weg' : routekaart Chemie 2012-2030 krijgt opvolger.

In 2012 presenteerde de VNCI met de Routekaart Chemie 2012-2030 de ambitie van de chemische industrie om de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te reduceren. Hoofd Energie en Klimaat Reinier Gerrits stelt vast dat de gewenste afstand grotendeels is afgelegd. “Alleen zijn we op een andere plek uitgekomen.”