Nieuws

Ruim € 4 miljoen voor opslag zonne-energie in chemische bindingen

Gepubliceerd op
2 september 2016

NWO Chemische Wetenschappen (NWO-CW) verdeelt € 4,2 miljoen onder acht publiek-private consortia via het Solar to Products-programma. Hiermee kunnen zij aan de slag met onderzoek naar het opslaan van zonne-energie in chemische bindingen.

De Solar to Products-subsidies zijn bedoeld voor onderzoek naar oplossingen en innovaties die bijdragen aan de opslag van zonne-energie in chemische bindingen. Daarbij wordt de zonne-energie direct of indirect gebruikt om koolstofdioxide en water om te vormen tot chemische bindingen. Op deze manier verandert koolstofdioxide dus van een last in een waardevolle grondstof, een veelbelovende stap in de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Het uiteindelijke doel van dit programma is om bij te dragen aan de overgang van een mondiale economie die hoofdzakelijk gedreven wordt door energie en materialen van fossiele origine, naar een economie gebaseerd op hoofdzakelijk zonne-energie en gesloten materiaal- en brandstofcycli (een circulaire economie).

Het programma is door NWO-CW en FOM opgezet in samenwerking met de Topsectoren Chemie en Energie, en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie BioBased Economy (TKI-BBE). Het ligt daarmee op het grensvlak van de biologie, chemie en fysica. Aanvragers dienden een consortium van onderzoekers en bedrijven bij elkaar te brengen. De bedrijven leveren op projectbasis een in-cash bijdrage van ten minste 10% van het budget.

In de van 23 november 2015 tot en met 26 januari 2016 geopende aanvraagronde (zie ook ons bericht van 29 oktober 2015: "Oproep voor NWO-programma 'Solar to Products'") ontving NWO-CW in totaal twaalf aanvragen. Aan de volgende acht aanvragers is nu subsidie toegekend:

Dr. F. Branco dos Santos (UvA)- Photanol - Darwin's path towards sustainability: Exploring evolutionarily stable strategies in engineered biosolar cell factories;
Dr. F. Buda (UL)- SCM - Design and optimization of a photoanode for solar fuel production;
Prof. dr. G. Mul (UT)- Abengoa Research - Photo Thermocatalytic conversion of CO2 and H2O to methanol;
Prof. dr. G. Mul (UT)- TNO en Shell - Electrochemical reduction of CO2 to ethylene;
Prof. dr. J.N.H. Reek (UvA)- Merck - Redox Mediators in Dye-sensitized Photoelectrochemical Cells for CO2-reduction;
Prof. dr. ir. G. van Rooij (DIFFER)- Shell - CO2 valorisation in biogas by Solar driven Plasma Reforming;
Prof. dr. ir. M.C.M. van de Sanden (DIFFER)- Shell - Vibrationally stimulated electro-fuel production in a proton conducting solid oxide electrolysis cell;
Dr. W.A. Smith (TUD)- Shell - An integrated device to directly convert sunlight, water, and CO2 to syngas.

Meer informatie