Nieuws

Scenario studie naar inzet houtige biomassa

Gepubliceerd op
27 september 2016

Nederland heeft een grote bio-economieambitie die voor een groot deel gebaseerd is op houtige biomassa. Deze studie is uitgevoerd als ondersteuning voor het opstellen van een Actieplan Bos en Hout.

Dit actieplan is een initiatief van alle spelers in de bos- en houtsector en beoogt het verduurzamen van de sector en het vergroten van de duurzame bijdrage van de sector aan de bioeconomie. De studie kijkt naar consequenties van de hoge vraag naar hout in de toekomst in termen van de 3 P’s en bekijkt of er oplossingen zijn in termen van verhoogde oogst in Nederland, in Europa of door middel van een optimaler houtgebruik.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft in bijgevoegde brochure praktische tips gepubliceerd. Dit praktijkadvies is bedoeld voor beheerders en eigenaren van bos- en natuurterreinen. In dit praktijkadvies staan de laatste inzichten beschreven wat u moet doen om een goede kwaliteit en kwantiteit houtchips te produceren, opslaan en transporteren voor energietoepassingen.

Proefschrift

Door Tim van der Weijde is een proefschrift geschreven over de inzet en mogelijkheden van Miscanthus voor biomassa. Miscanthus is een hoog productief gewas en energie-efficient maar complex om de celstructuur af te breken voor biomassadoeleinden.