Nieuws

Terugwinning grondstoffen uit afvalwater

Gepubliceerd op
23 oktober 2017

Nieuwe onderzoeken belichten de mogelijkheden van het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

De Top 5 aan grondstoffen uit afvalwater die in deze studie is beschouwd, betreft: 1. Fosfor. 2. Cellulose. 3. Alginaat. 4. Bioplastics. 5. Biomassa. Deze studie focust nadrukkelijk op de potentie van de grondstoffen, de mogelijke afzetketens en potentiĆ«le businesscases rondom deze grondstoffen.

Bioraffinage


In een tweede studie worden de resultaten beschreven van een verkennende literatuurstudie naar de mogelijkheden voor verwaarding via bioraffinage van vrijkomend maaisel en in het waterbeheer af te voeren waterplanten. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van de vrijkomende hoeveelheden en samenstelling van maaisels bij de acht deelnemende waterschappen en is via een literatuurstudie informatie verzameld over de fysisch-chemische samenstelling van de meest voorkomende planten in de maaisels. Daarbij is een literatuurscan uitgevoerd van de wetenschappelijke literatuur naar wat bekend is over biomassa samenstelling van de meest voorkomende niet-inheemse waterplanten en de aanwezigheid van specifieke inhoudstoffen voor verwaarding. Op basis van deze informatie en inzicht in biobased conversie technieken, is een inschatting gemaakt van het potentieel voor verwaarding van deze groenresten door waterschappen. Mogelijke producten zijn eiwitten voor veevoeder of technische toepassingen, vezels voor papier/karton of diverse biocomposiet-toepassingen, en soms zijn specifieke inhoudstoffen aanwezig, zoals gelerende stoffen of antioxidantia.