Nieuws

Topsector Chemiebeurs

Gepubliceerd op
4 juli 2017

De VNCI is op zoek naar bedrijven die willen investeren in de toekomst van talentvolle universitaire masterstudenten Chemie. De aanmeldingstermijn voor bedrijven is van 1 april - 1 juli 2017. Aanmelden voor studenten kan van 1 juni tot en met 15 augustus 2017. Uitreiking van de beurzen vindt plaats in het najaar van 2017.

AANMELDEN voor bedrijven kan van 1 april tot 1 juli 2017

AANMELDEN voor studenten kan van 1 juni tot en met 15 augustus 2017

Bedrijven


Voor het collegejaar 2017/2018 is de VNCI op zoek naar bedrijven die willen investeren in het talent van de toekomst. Als sponsor krijgt u de kans om deze universitaire masterstudenten als potentiële toekomstige medewerkers kennis te laten maken met uw bedrijf en intensief contact op te bouwen met een door u gewenste universiteit.

Chemistry Top Talents Community

De VNCI Chemiebeurs geldt voor beide jaren van de masterfase.
Na matchinggesprekken met zorgvuldig voorgeselecteerde topstudenten maakt u als sponsorbedrijf de keuze.
Het gekozen toptalent volgt bij uw bedrijf een stage van ongeveer een half jaar (kan per universiteit variëren tussen 3-9 maanden).
De studenten organiseren, in overleg met u en de universiteit, gedurende de twee jaar van de beurs diverse extra-curriculaire activiteiten (met een studielast van ca. 3 maanden) zoals excursies en challenges. De studenten kunnen bijvoorbeeld een literatuuronderzoek voor uw bedrijf.
VNCI-beurs
Als bedrijf betaalt u een sponsorbedrag van €11.000 per student. Daarvan is 10.000 euro voor de student bestemd. 1000 euro is voor dekking van (een gedeelte van) de administratie- en organisatiekosten die er gedurende de studieperiode van twee jaar zullen zijn. Het bedrijf betaalt de 10.000 euro in twee termijnen aan de universiteit van de student, 5000 euro per jaar, elk in één keer te voldoen. De universiteit verzorgt de betaling aan de student. Specifieke afspraken hierover kunt u maken met de universiteit(en) van de betreffende student(en) door middel van een VNCI modelcontract.

Vragen (bedrijven)


Heeft u vragen over de VNCI-beurs? Neem dan contact op met Onno de Vreede, Hoofd Vernieuwing & Human Capital door te mailen devreede@vnci.nl of 070 – 337 87 26

Studenten


Aanmelden voor deelname aan de Chemistry Top Talents Community kan in de periode van 1 juni tot 31 augustus 2017. Als masterstudent ontvang je tijdens de masterfase van 2 jaar elk studiejaar een sponsorbedrag van €5.000 euro. Als je in aanmerking komt ontvang je bericht van de VNCI of je geselecteerd bent om mee te lopen in de 'matchmakingronde' die de bedrijven en universiteiten opzetten om de juiste student met het juiste bedrijf te 'matchen'. Als VNCI Chemiebeurs toptalent word je geacht pro-actief deel te nemen aan het beurzenprogramma en mee te denken met de invulling ervan.

Vragen (studenten)


Heb je vragen over VNCI Chemiebeurs? Neem dan contact op met Margot Kok, door te mailen naar onderwijsprojecten@gmail.com