Nieuws

Van zeefgoed naar asfalt

Gepubliceerd op
14 november 2017

Dit rapport bevat de bevindingen die zijn opgedaan in het project 'Van Zeefgoed Naar Asfalt (VAZENA). Het betreft een succesvolle demonstratie van een markttoepassing voor zeefgoedcellulose, namelijk als afdruipremmer in asfalt.

Zeefgoedcellulose (m.n. toiletpapier) kan worden teruggewonnen op afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dit gebeurt ook al bij enkele waterschappen. Het potentieel van cellulose kan belangrijk zijn in de transitie naar een circulaire en biobased economie.