Nieuws

Verdienmodellen in de Circulaire Economie

Gepubliceerd op
29 mei 2017

Achtergrondstudie: Van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik; verdienmodellen in de Circulaire Economie.

In dit rapport wordt de verschuiving van betalen voor bezit naar betalen voor beschikbaarheid of prestatie kortweg aangeduid met de term van bezit naar gebruik. We verkennen hierin wat de verschuiving van bezit naar gebruik kan opleveren voor bedrijven, consumenten, het milieu, de economie en leveringszekerheid. Aan de hand van acht casestudies wordt onderzocht of en hoe (potentiele) voordelen terug te zien zijn in de praktijk. Ook wordt onderzocht wat de ervaren belemmeringen zijn bij de implementatie van betalen voor gebruik en wat de mogelijke rol van de overheid kan zijn bij het stimuleren van circulaire verdienmodellen. Hierbij is het van belang om te herkennen dat de ontwikkeling en inzet van betalen voor gebruik zich nog in een beginstadium bevindt. Bedrijven zitten in een leerfase en zoeken nog naar de meest optimale manier om hun bedrijfsmodel in te richten.