Voorkomen van besmettingen in fotobioreactors

Productie van biobased stoffen en materialen in fototrofe systemen bieden veel mogelijkheden. Grote bottleneck is vaak echter de gevoeligheid van de productiesystemen voor besmetting met andere micro-organismen. Deze besmettingen brengen al snel de commerciële haalbaarheid van een productiesysteem in gevaar.

In dit project wordt gewerkt aan het voorkomen van besmettingen via drie sporen:

  1. Sanitair ontwerp van de fotobioreactoren en verbetering van schoonmaak en sterilisatie
  2. Versterken van het producerende micro-organisme zodat ze beter kunnen concurreren met contaminanten
  3. Verzwakken van contaminanten