Nieuws

Waterschappen zelf aanjagers van verwaarden biomassa

Gepubliceerd op
25 mei 2016

Het idee is aantrekkelijk en sympathiek: waterschappen die de aanzienlijke hoeveelheid waterplanten, riet en gras die jaarlijks wordt ‘geoogst’ niet als afvalproduct behandelen waarvoor je moet betalen om ervan af te komen, maar het juist als grondstof gebruiken voor onder meer papier, veevoer, nieuwe materialen en als bron van organische stof in de landbouw. ‘De potentie is er, maar het is nog lastig om er goede businesscases voor te maken’, vertelt George Zoutberg, voorzitter van de werkgroep Biomassa van de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF).

Lees het hele artikel.