Nieuws

Wegwijzer Horizon 2020: calls 2016-2017

Gepubliceerd op
18 januari 2016
In de periode 2014-2020 trekt de Europese Commissie circa 80 miljard euro uit voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. Dit Europese instrument, Horizon 2020 voor onderzoek en ontwikkeling, heeft als doel economische groei in Europa te bevorderen en de Europese concurrentiepositie te verbeteren. In de eerste plaats wil de Europese Commissie de basis van het innoverend vermogen versterken door het ondersteunen van excellent wetenschappelijk onderzoek op wereldniveau. Ten tweede wil de Europese Commissie de productiviteit en het concurrerend vermogen van de Europese industrie versterken door het stimuleren van industriƫle innovatie. Ten derde daagt Horizon 2020 de wetenschap en de industrie uit om oplossingen te ontwikkelen voor belangrijke Europese maatschappelijke uitdagingen. Denk daarbij aan vraagstukken als vergrijzing, duurzame voedselvoorziening, milieu, energie en veiligheid.