Foto: CIV T&U

CIV T&U module Biobased Economy

In deze module leert de mbo-student te innoveren. Dat betekent dat het teelt- en productieproces op een andere manier wordt bekeken.

Innovatie is belangrijk, want je kunt vaak meer verdienen als je het productieproces slimmer aanpakt. De lesstof in deze module sluit aan op de bedrijfseconomische basiskennis van de huidige opleiding. De mbo-student leert innovatief te denken.

Wat zijn bijvoorbeeld de materialen die overblijven van een teelt? Kun je de reststromen ergens anders voor gebruiken? Zie je kans voor het ontstaan voor een nieuw extra product als je reststromen (bijvoorbeeld warmte en tomaten) combineert? Deze oplossingen legt de mbo-student vast in een bedrijfs- of verbeterplan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Voor deze module is lesstof ontwikkeld. Er zijn kennisclips, presentaties en meer.

Kennisclips

Met meer dan twintig kennisclips brengt het CIV Tuinbouw en Uitgangsmaterialen de virtuele onderzoeker in de klas. Voor de module Biobased zijn er clips over kringlopen en inhoudsstoffen. De clips zijn vrij toegankelijk.

Presentaties

Module CIV T&U

Log hier in voor de volledige module. Geen inloggegevens? Neem dan contact op met lisa@civtu.nl