Katalytische opwerking Pyrolyse-olie voor de productie van transportbrandstoffen

Apollo Global R&D, Dura Vermeer Infrastructuur, Progression-Industry en PaperFoam willen hun producten “vergroenen”. Lignine en cellulosevezels, afkomstig van traditioneel pulping van hout en grasachtigen, zijn vaak niet zuiver genoeg voor producttoepassingen en worden traditioneel slechts als brandstof ingezet. ECN’s unieke organosolv pulping levert echter hogere kwaliteit en vergt minder energie.

Hiervoor is onder meer detailkennis vereist over de invloed van het gebruik van pyrolyse olie op de uiteindelijke producteigenschappen. Daarnaast zijn stabiele (levensduur), selectieve (laag waterstofverbruik), en op te schalen
katalysatoren nodig voor de 1e stabilisatiestap. De specifieke activiteiten in KOP betreffen:

  • Katalysator: optimaliseren en opschalen van katalysatoren voor stabilisatie van pyrolyse olie in relatie tot activiteit, selectiviteit en stabiliteit. Optimalisatie van deoxygenatie katalysatoren in relatie tot product (diesel/kerosine)
  • Proces: Gestabiliseerde olie wordt geproduceerd uit pyrolyse olie van diverse biomassa bronnen (e.g.
    hout, stro, gras). Stand-alone en co-voeden van gestabiliseerde oliën met plantaardige olie in bench-opstellingen in diverse mengverhoudingen, inclusief
    verdere refining experimenten (o.a. isomerisatie, de-aromatisatie), en detailanalyse van de verkregen producten
  • Technisch en economisch analyse, en sociale factoren: Processimulatie t.b.v. een technisch, socio-economische evaluatie, om te komen tot een totale ketenanalyse. Deze evaluatie is inclusief een vergelijking met de alternatieven, een basisschets voor een pilot plant (t.b.v grootschaliger
    testen) en een concept voor een pre-commerciële eenheid

De belangrijkste resultaten zijn: (i) kennis te genereren over de kwaliteit van de opgewekte oliën in relatie tot diesel/kerosine en co-voeden met plantaardige en/of ruwe olie, (ii) het maken van stabiele en opschaalbare katalysatoren, (iii) het maken van een ‘refinery-grade’ pyrolyse olie (en de olie als commodity te kunnen aanbieden),
(iv) biodiesel/kerosine te maken door co-voeding met plantaardige olie, en (iv) utiliteitsgebruik over de gehele keten te reduceren (vooral waterstofconsumptie).