Techniek in de kas

Geavanceerde Technische Installaties in de kas

De module Geavanceerde Technische Installaties Glas­tuinbouw brengt verdieping aan in de technische ba­siskennis van de mbo-student van een AOC. Tijdens de module leert hij of zij hoe groot de invloed van alle apparatuur in de kas op de teelt is. De mbo-student leert bijvoorbeeld hoe een klimaatcomputer bediend kan wor­den en hoe te werken met warmte-, belichtings-, elek­tronische en CO2-systemen. Ook leert de mbo-student over de technieken met betrekking tot energie (warmte en electra), bewatering, afwatering, ventilatie, koeling en belichting. Onderwerpen zoals sensortechniek, pneuma­tiek en robotica komen ook aan bod. Er wordt niet alleen geleerd over de werking van de apparaten, maar ook welk effect een technische toepassing heeft op het productie­proces en dus op de bedrijfsvoering.


Techniek in de Kas

In de module Techniek in de Kas verdiepen de mbo-studenten zich niet alleen hun technische kennis, maar leren ze in deze module ook de basis over teelt en teelt­technieken. Studenten leren hoe ze de technische appli­caties ter ondersteuning van het productieproces van de teelt kunnen aanleggen en installeren. Ook leren ze hoe ze die applicaties moet inregelen en testen en krijgen les over het onderhoud en het oplossen van storingen. In de module wordt les gegeven over o.a. sensortechnie­ken, ventilatie, koeling en verwarming en werken studen­ten met klimaatcomputers. Maar ook begrippen zoals CO2 meters, gemotoriseerde schermdoeken, stikstofregelaars komen in de module aan bod. Naast de kennis van de technische installaties wordt de nadruk gelegd op de invloed van de techniek op de teelt. De mbo-studenten leren het belang van de goedwerkende technisch installa­ties voor de teelt in te schatten en welke effecten tech­nisch gestuurde factoren hebben op de ontwikkeling van de teelt.