Nieuws

Aftrap Aquaponic voor Clusius docenten succes!

Gepubliceerd op
21 januari 2015

Aftrap Aquaponic voor Clusius docenten succes! Op dinsdag 13 januari is er een goede start gemaakt door alle Clusius docenten van de diverse vestigingen met het in gebruik nemen van de aquaponic unit. De workshop vond plaats in het Clusiuslab.

Op dinsdag 13 januari is er een goede start gemaakt door alle Clusius docenten van de diverse vestigingen met het in gebruik nemen van de aquaponic unit. Deze deskundigheidsbevordering is ge├»nitieerd door ClusiusLab  om de primaire processen in het onderwijs te versterken. Kennis uit de sector wordt aangewend en vertaald naar bruikbaar materiaal om technische innovatie in het onderwijs te laten landen.

Docent Peter Maurits heeft een goede uiteenzetting gegeven van de totstandkoming van het project en heeft uitleg gegeven het biologische evenwicht van de aquaponic. Nancy Boterblom, projectleider, licht het onderwijspakket toe en co├Ârdineert eventuele wijzigingen in het pakket en de toekomstige bijeenkomsten.

Ondernemer Gino Smit van Youmanitas heeft veel input kunnen leveren over het belang van aquaponic voor het duurzaam produceren van voedsel. Gino heeft veel ervaring met het begeleiden van bedrijven die in de derde wereld aquaponic gebruiken als primaire voedsel voorziening. www.youmanitas.com

Naast een mooi apparaat met hoogwaardige techniek (gemaakt door Wolters Kassenbouw) is er ook een goede gebruikershandleiding tot stand gekomen door de medewerkers van ClusiusLab. Een didactische onderlegger met opdrachten voor leerlingen is nog in conceptvorm uitgedeeld aan de docenten. Dit concept is ook ter beoordeling voorgelegd aan de docentengroep die zich bezighoudt met de proeve.

Uiteindelijk is er tijdens de middag veel bij elkaar gekomen en vonden de deelnemers het een zeer waardevolle bijeenkomst. Een volgende bijeenkomst staat gepland in de maand mei.

Contact: clusiuslab@clusius.nl