Nieuws

Hogedrukdag van Meetingpoint Greenport Venlo een groot succes!

Gepubliceerd op
17 april 2015

Op donderdag 19 maart werd er van 09.00 – 21.00 uur een zogenaamde 'Hogedrukdag' van het Meetingpoint Greenport Venlo georganiseerd op de locatie CITAVERDE Bedrijfsopleidingen te Horst. Doel van de dag: In één dag van andere partners rondom het meetingpoint, naar een aangehaakt netwerk en getoetste verdienmodellen. De hoofdvraag, die als rode draad door de gesprekken heen liep, was: hoe gaan we samen binnen het meeting point werken aan het onderwijs van de toekomst? Er kwam onder andere naar voren dat de sector meer goede mensen nodig heeft, handjes met hersens. Praktische mensen die goed kunnen denken. We willen elkaar ontmoeten, als HR-managers onder elkaar of labhoofden onder elkaar want we kunnen nog zoveel van elkaar leren. Afgesproken werd dat er verlanglijstjes worden gemaakt waar we met z’n allen aan gaan werken.

Op donderdag 19 maart werd er van 09.00 – 21.00 uur een zogenaamde 'Hogedrukdag' van het Meetingpoint Greenport Venlo georganiseerd op de locatie CITAVERDE Bedrijfsopleidingen te Horst. Doel van de dag: In één dag van andere partners rondom het meetingpoint, naar een aangehaakt netwerk en getoetste verdienmodellen. De hoofdvraag, die als rode draad door de gesprekken heen liep, was: hoe gaan we samen binnen het meeting point werken aan het onderwijs van de toekomst? Er kwam onder andere naar voren dat de sector meer goede mensen nodig heeft, handjes met hersens. Praktische mensen die goed kunnen denken. We willen elkaar ontmoeten, als HR-managers onder elkaar of labhoofden onder elkaar want we kunnen nog zoveel van elkaar leren. Afgesproken werd dat er verlanglijstjes worden gemaakt waar we met z’n allen aan gaan werken. Het Meeting Point Greenport Venlo is een regionale uitwerking van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U) en dit meeting point wordt getrokken door het CITAVERDE College samen met het regionale bedrijfsleven. Het CIV T&U is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven die onder andere door verbetering van het tuinbouwonderwijs willen zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide vakmensen. Binnen het Meeting Point Greenport Venlo werken het regionale bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs samen aan onder andere toekomstgerichte opleidingen en trainingen en innovatie van producten en diensten. Om dit te kunnen realiseren hebben zij continue en actuele input nodig van de sector. Daarom worden er bijvoorbeeld klankborddagen, zoals de 'Hogedrukdag' georganiseerd.

Voor deze eerste klankborddag van CIV T&U waren verschillende stakeholders uitgenodigd om gedurende de dag langs te komen en deel te nemen aan het gesprek. In een ‘De Wereld-draait-door’-achtige setting werd er aan tafel volop gebrainstormd. Gespreksleider Gijs van Bilsen en tafelheer Geerd Schlangen van adviesbureau Pentascope zorgden voor de juiste sfeer en vlotte gesprekken aan tafel. Dit zorgde voor een goede oogst: in korte tijd werd veel informatie opgehaald en uitgewisseld. Dit leidde tot veelbelovende actiepunten voor de toekomst.

 

In de ochtend ging men, tijdens een drietal sessies met verschillende bedrijven en organisaties uit de tuinbouwsector, in gesprek met als doel een beeld te krijgen van de behoeften en wensen van de betreffende bedrijven op het gebied van onderwijs, opleiding en innovatie. Gedurende de ochtend werd tijdens deze sessies ook het netwerk in kaart gebracht om mogelijke samenwerkingsverbanden te ontdekken.

 

’s Middags werd met bedrijven en organisaties gekeken hoe en met welke partijen invulling gegeven kan worden aan de behoeften en wensen. In drie blokken werden de volgende thema’s aan de orde gesteld:

-          Instroom aantal deelnemers

-          Inzet van E-learning

-          Businessmodellen voor toekomstig meetingpoint

 

Na een intensief ochtend- en middagprogramma  kwamen de volgende speerpunten naar voren:

 • Het bedrijfsleven heeft behoefte aan netwerken op functieniveau (HR,vakkennis, techniek, marketing etc.)
 • Het bedrijfsleven heeft behoefte aan invulling van een leven lang leren
 • Het bedrijfsleven heeft behoefte aan MBO niveau 3-4 werknemers.
 • De grotere bedrijven vragen specialisten en de kleinere bedrijven vragen generalisten.
 • Kijken naar de motivatie niet naar de doelgroep.
 • Gebruik een gedifferentieerde aanpak per doelgroep.
 • Vertalen van innovaties naar de vakkrachten.
 • Analyseren opleidingsbehoefte van het bedrijfsleven.
 • Kennis van het vakgebied en de onderwijskundige vaardigheden om dit in een goed programma te verwerken.
 • Ontwikkelen van mensen en netwerken.
 • Meerwaarde van het meetingpoint is nog niet zichtbaar.
 • Doorontwikkeling van cursuscentrum naar meetingpoint.
 • Belang voor het bedrijfsleven en het onderwijs om de instroom te bevorderen.
 • Faciliteren van start-ups en ruimte bieden aan spin-offs.
 • Het gaat niet om het aansturen van arbeid, het gaat om het aansturen van mensen.
 • Landelijk netwerk van experts en middelen met elkaar delen en benutten.

 

's Avonds werden aan de hand van bovenstaande speerpunten, de bevindingen en ideeën getoetst bij stakeholders en andere partners/gesprekspartners. Kernvragen aan de tafelgasten van deze avond: We gaan naar het onderwijs van de toekomst. Wat kunnen zij daarin betekenen? Hoe zien zij succesvolle kansen om samenwerking te creëren met het onderwijs? En wat verwacht je als bedrijf hiervoor terug te krijgen? Tafelgasten: Thea Muysers (Mertens BV), Ton de Juncker (Rabobank Horst Venray), René Zwinkels (Greenco/ Step2Green), Greetje Lep (Gemeente Horst aan de Maas) en Leon Weijs (Fontys Hogescholen Venlo) kwamen samen met het CITAVERDE College tot een aantal mooie conclusies en afspraken voor de toekomst. Deze zullen zeker een vervolg krijgen in het Meeting Point Greenport Venlo.

 

Conclusie: een leerzame en vooral veelbelovende dag die duidelijk richting heeft gegeven aan de doorontwikkeling van Meeting Point Greenport Venlo. Marcel Creemers (directeur CITAVERDE Bedrijfsopleidingen): “Een belangrijke dag voor de positionering van dit meetingpoint. We gaan dit structureel neerzetten”.