Nieuws

Marketing van Tomaten en Snijheesters bij GO Café

Gepubliceerd op
20 april 2016

Op 22 maart werd het GO Café 'Kleine Teelt, Groot Belang' georganiseerd bij looije Tomaten te Burgergerveen. Druk bezocht: bijna 100 aanwezigen.

Er waren veel kwekers uit de regio Aalsmeer, Kaag en Brasem aanwezig en zelfs kwekers uit Limburg en Drenthe.

Het organiseren van een kennis event vraagt tegenwoordig even iets meer dan het rondsturen van een uitnodiging en het huren van een voorheen rokerig zaaltje.

Er was gekozen voor de locatie Looije Tomaten te Burgerveen, omdat ten eerste het een partnerbedrijf van Groen onderwijscentrum is en het ten tweede een ‘out-of-box’ denken impuls geeft voor de traditionele snij- en trekheester/ zomerbloementeler.

Groen onderwijscentrum beoogt onder meer de samenwerking tussen het groen beroepsonderwijs op mbo - en hbo niveau en de sector te verbeteren en de toestroom van nieuwe leerlingen te bevorderen.

Naast telers en groothandelaren van de genoemde gewassen waren er docenten en leerlingen van hogeschool Inholland en Wellantcollege aanwezig.