Nieuws

Nederlands en rekenen tussen de planten

Gepubliceerd op
14 februari 2017

Janneke Beckers, docent Nederlands en rekenen bij CITAVERDE College, ging op stage bij een plantenteler om haar lessen beter aan te laten sluiten op de praktijk.

Koppeling met het vak

'Als docent Nederlands en rekenen kom je in principe niet zo snel terecht op een bedrijf. Toch vind ik dit heel belangrijk, omdat ik mijn lessen zo veel mogelijk wil koppelen aan het vak. Op deze manier begrijpen de deelnemers het belang van vakken als Nederlands en rekenen binnen hun beroep.

Inspiratie

Aangezien ik zelf geen ervaring had in de plantenteelt, was alles nieuw voor mij. Ik heb de medewerkers van Gipmans Planten heel veel gevraagd. Eerst kreeg ik een rondleiding door het bedrijf. Daarna heb ik een tijdje meegeholpen met het inpakken van kruiden aan de lopende band. Het was leuk om dat werk eens te doen. In de tussentijd kon ik met de medewerkers praten en zij gaven mij inspiratie die ik kan gebruiken in mijn lessen. Op de tweede dag liep ik mee met de plantentelers. Zij leerden mij veel over de juiste omstandigheden in een kas en waar ze zoal rekening mee moeten houden. Ik wist niet dat er zo veel kwam kijken bij de teelt.

Begrippenlijst uit de praktijk

Naar alle waarschijnlijkheid gaat er binnenkort een lesgroep met statushouders van start die bij Gipmans Planten een (leer)werkplek krijgen. Deze deelnemers zullen bekend gemaakt moeten worden met het werk, de veiligheid en de vaktermen. In mijn lessen Nederlands wil ik hier dieper op in gaan. Ik heb tijdens de stagedagen veel foto’s kunnen maken van allerlei aspecten binnen het bedrijf. Samen met de foto’s en de belangrijkste termen maak ik een begrippenlijst. Zo weten de deelnemers al het een en ander, voordat ze op de werkvloer zijn geweest. Het is fijn dat ik dankzij deze stage weet waar ik over praat.'

(Bron tekst & foto: AgroLeeft/Citaverde College)