Studiereis, foto CIV T&U

Nieuws

Studiereis Silicon Valley

Gepubliceerd op
18 april 2017

Van 19 tot en met 24 maart zijn Ryanne Sandstra en Nancy Boterblom, beiden projectleider Clusius College, op studiereis naar Amerika, San Francisco geweest. Het doel van deze reis naar Silicon Valley was het opdoen van inspiratie en het verwerven van nieuwe inzichten op het gebied van (beroeps)onderwijs en ondernemerschap.

We hebben kennisgemaakt met de cultuur van Silicon Valley, zijn in gesprek gegaan met lokale ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid en hebben vele nieuwe inzichten en relaties opgedaan. De groep van 50 mensen, werkzaam in het MBO en HBO en bij de ministeries van OCW en EZ heeft in vier dagen tijd vele excursies gedaan naar onder andere Rocketspace, Intel, Adobe, Stanford University, San Jose University en Foothill College.

 

Wat opvalt is dat docenten zo trots zijn op hun werk en studenten. Het enthousiasme spat er gewoon van af. Waar Nederlanders door Amerikanen als erg langdradig worden ervaren is men wel overtuigd van onze innovatiekracht. Echter die innovaties kunnen we slecht valoriseren, daar is men in de Silicon Valley heel goed in. Men werkt met start-ups, scale-ups, accelerators, programma’s om in korte tijd veel geld te verdienen met een innovatie. Dit heeft veel van de lectoren in de groep geïnspireerd om mee aan de slag te gaan in Nederland.

Nancy Boterblom was erg onder de indruk van 42 Coding College. 'Een initiatief van een filantroop die educatie op HBO niveau bereikbaar maakt voor iedereen. Er worden geen lessen gegeven, studenten werken met projecten. Het onderwijs is gratis en sluit naadloos aan op de bedrijvigheid in de Silicon Valley. De reis heeft mij heel veel gebracht op professionele vlak als persoonlijk. Ik kijk er met veel plezier op terug en ik ga graag nog een keer.'

Voor Ryanne Sandstra hebben de grote verschillen tussen de High Potentials en de (veel grotere) middenmoot aan studenten veel indruk gemaakt. Zoals op de Williams Elementeryschool in San Leandro. Hier waren super gemotiveerde en kundige docenten, maar bijna geen middelen. 'Hoe mooi de ontwikkelingen daar ook zijn, de menselijke maat in Nederland: daar kunnen wij trots op zijn. Kansen zie ik vooral in de samenwerking met het bedrijfsleven en het projectmatig onderwijs. Docenten dagen ondernemers uit om te participeren. De bedrijven die aangeven dat het onderwijs niet helemaal goed aansluit worden uitgedaagd om actief mee te denken, projecten, klussen en materiaal te leveren en gastlessen te verzorgen om die aansluiting te optimaliseren!'

(Bron CIV T&U)