Nieuws

Van Carolus Clusius tot je eigen moestuintje van de supermarkt

Gepubliceerd op
2 maart 2015

De agrarische sector heeft helden voortgebracht. Iemand als Carolus Clusius (1526-1609) bijvoorbeeld. Hij introduceerde de tulp en de aardappel in ons land. Tevens is hij de oprichter van de Hortus. En vertalend naar nu, met zulke grote vrienden als de supermarkten die “maak je eigen moestuintje” presenteren, maak je voedsel actueel.

West-Friesland is een belangrijk vestigingsgebied van Seed Valley. Voor het CDA heeft de Regionale Economie prioriteit. De agribusiness neemt daarbij een belangrijke plek in. Beroepsopleidingen die aansluiten bij de regionale vraag naar vakmensen moeten de mogelijkheid krijgen om zich in de betreffende regio te vestigen.

Het werkbezoek bij het nieuwe Clusius Lab, onderdeel van het Clusius College, gaf lokale, regionale en provinciale CDA leden inzicht in de praktijkruimtes en faciliteiten. Deze zijn ingericht voor technisch onderwijs in cel- en weefselkweek, DNA-onderzoek, analyse van zaadkwaliteit, etc. Clusius College organiseert een praktijkgericht opleidingsaanbod in samenwerking met West-Friese bedrijven.

Het Clusius Lab is een goed voorbeeld van een opleiding die is ontstaan door het opleidingsaanbod te laten aansluiten bij een gerichte vraag vanuit Seed Valley voor meer specifiek geschoolde laboratorium medewerkers.  Ook  biologiedocenten en studenten van andere VO scholen in Westfriesland kunnen proeven doen in dit Clusius lab, op HAVO en VWO niveau. Voor deze lessen worden ook specialisten ingevlogen van de bij Seed Valley aangesloten bedrijven. In september start  een nieuwe opleiding; “agrarisch ondernemerschap”, op HBO niveau. HBO onderwijs; biotechnologie met specialisatie zaadbedrijven wordt gegeven aan Hogeschool Inholland in Amsterdam. Aan de UvA vervult professor Joost Keurentjes een bijzondere leerstoel Toegepaste Kwantitatieve Genetica. Deze leerstoel wordt gefinancierd door de zaadbedrijven en de provincie. Voor 1 dag per week. Het is de ambitie van het CDA om deze leerstoel voort te zetten en liever nog uit te breiden.

Aan het einde van het boeiende programma ontvingen de CDA aanwezigen ieder een bos tulpen uit handen van de leerlingen. Het enthousiasme van de leerlingen was nadrukkelijk aanwezig, vol trots presenteerden zij ons de kassen en de producten die daar groeien, betere ambassadeurs kun je je niet wensen. Opvallend was dat veel leerlingen al weten wat ze ‘later willen worden’ of ‘voor door willen leren’;  zoals plantkunde of veredeling.

Nancy Boterblom is projectleider bij Clusius college. Ze is verbindingsofficier en heeft het project Greentech NHN gestart. Dit wordt uitgevoerd door GreenPort NHN met als doel  technisch talent te vinden in de regio.  De komende vier jaren gaan zij zich bezig houden met betere aansluiting arbeidsmarkt/onderwijs, goed opgeleide uitstroom, deskundige docenten, actueel onderwijs. Het is de intentie dat na die 4 jaar "Techniek en groen met elkaar verbonden zijn."

“Je kennis, daar zit je kapitaal"  zegt  gedeputeerde Jaap Bond. "Vanaf de start van Seed Valley tot nu zijn er enorme stappen gezet. "