Over Agrodier

Het Centre of Expertise (CoE) AgroDier is gestart op 1 september 2013. In dit CoE bundelen de agrarische hogescholen Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, HAS Den Bosch en InHolland hun expertise.

Met AgroDier bedoelen we het deel van het agro-industriële complex dat zich richt op het houden van rundvee, pluimvee, varkens, overige herkauwers en paarden. In deze sector staan de volgende innovatiethema’s centraal:

Deze thema’s zijn ontleend aan de 'Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij'. Deze agenda is onderschreven door de Centrale organisatie voor de vleessector, de Dierenbescherming, Natuur & Milieu Nederland, het Interprovinciaal Overleg, LTO Nederland, de Nederlandse Zuivelorganisatie, Nevedi, Rabobank Nederland en Groen Kennisnet.

Sinds 2013 heeft CoE Agrodier gewerkt aan de ontwikkeling van expertise, faciliteiten en een dragende structuur van regiomakelaars die extern als aanspreekpunt fungeren en intern als contactpersoon richting de diverse instellingen.